Dem som idag bygger en nu bostad eller har tidigare erfarenhet av att bygga nytt med allt vad det innebär, vet att processen innebär ett projektledande över detaljer som man aldrig har reflekterat över tidigare. Även om man själv anlitar en projektledare för bygget, kommer man själv fortfarande behöva vara delaktig och dessutom ständigt fatta en rad beslut. Är besluten man fattar de rätta? Innan man är klar med allt är det svårt att säga.  Ibland händer det naturligtvis att detaljer som man ansett vara små får stora konsekvenser.

Satsa på ett bra larm

När bygget börjar närma sig är det bra att börja fundera på vilka säkerhetsåtgärder man behöver investera i. Behöver man skydd för inbrott? Bränder? Sådana saker som inbrottslarm från Svenska Alarm och brandvarnare är skönt att installera så snart som möjligt. Både inbrott och olyckor som att det börjar brinna är två vanliga skador i hemmet. Företag som Svenska Alarm har erfarenhet på området och vet att de saker som stjäls i hemmen är:

  • Pengar
  • Hemelektronik
  • Smycken

Man vet också hur de ligor som gör inbrott är organiserade och genomför inbrotten, kunskap som gör det lättare att motverka. Så fort man börjar ta in dessa typer av föremål i bostaden bör man också ett larm. Bostäder där man bygger och bara är i på dagarna är extra attraktiva på kvällar och nätter mot dem där man redan har flyttat in. Med jämna mellanrum går det så kallade inbrottsvågor genom landet, men med gemensamma åtgärder brukar de kunna minskas.

När man är insatt i hur det är att bygga och konstruera saker i diverse olika material, så vet man också vilka verktyg det är som kommer att behövas under arbetets gång. Detta är en kunskap som tyvärr är mycket svårare att veta om man inte är van men vill börja utveckla intresset. Att stå mitt i en arbetsprocess och helt plötsligt behöva ett verktyg som man själv inte har, är väldigt irriterande. Men samtidigt, är det värt att ha alla verktyg hemma? En hel del av dem använder man alltför sällan, vilket gör att det inte heller lönar sig ekonomiskt att köpa dem. En del verktyg ger bara ett bra resultat om man har de dyrare modellerna. Verktyg är värdefulla, något som också leder till att de ibland blir stulna.

 Maskinerna och verktygen man själv ofta saknar

Tyvärr är det många av de roligaste maskinerna när man vill experimentera sig fram med nya byggen, så pass stora och dyra att det inte riktigt lönar sig att ha dem själv hemma. Det kan handla om de stora svarvarna eller maskiner för att kunna kantpressa, något som behövs i många former av plåtarbeten.  Företag däremot har andra incitament till att kunna köpa dem, speciellt om man har inriktat sig på området och har slogans som ”Vi kan kantpressning”. Samma sak som vid kantpressning, gäller vid bockning, som man behöver göra både när man konstruerar, restaurerar och bygger en bil eller en motorcykel. Har man de nämnda verktygen själv, är det så gott som alltid värt att höra av sig till ett företag. Dels är de redan proffs på att utföra jobbet och dels vet de precis hur man ska använda verktygen och maskinerna.  Ska du göra något av sakerna i listan men saknar erfarenhet? Fundera då på att redan från början höra av dig till dem som kan.

  • Bygga bil eller mc
  • Installera el, vilket man inte får göra utan licens.
  • Bygga ett våtrum