För större byggprojekt men även om du vill installera en brandtrappa eller liknande intill ditt hus, är det bra om du ser över möjligheten att köpa in en aluminiumtrappa. De har ofta goda och bra fördelar jämfört med ståltrappor, framför allt är de lättare och mer väderbeständiga. De fungerar både som säkra installationer vid större projekt, men är även estetiskt tilltalande och går att installera som trappor intill ditt hus.

Vid en ombyggnation eller renovering är det mycket viktigt att tänka på hur trappan du köper eller hyr in är flexibel på ett bra sätt. Det bästa man kan göra är att välja bort ståltrappor och gå på aluminiumtrappor istället. De har samma goda egenskaper som trapporna gjorda av stål, men har ännu lite fler fördelar. Du kan läsa mer om detta på den här länken: https://www.trappverket.se/produkter/aluminiumtrappor-37501627

Fördelarna med aluminiumtrappa kan sammanfattas på följande sätt:

  • Mycket flexibla
  • Både estetiska och säkra
  • Vädebeständiga
  • Lättare och mindre otympliga än stål
  • Enkla att bearbeta

Trappor för säkerhetens skull

Trapporna kring en ombyggnation eller intill ett hus ska vara mobila och lätta att installera på rätt sätt. Därför är ståltrappor ofta tunga och svåra att skräddarsy. Det är här aluminiumtrapporna triumferar som bäst: de är enkla att bearbeta, anpassa och har starkt material. I medierna kan vi läsa om olika fallolyckor och arbetsplatsolyckor. Även om många skiljer sig från varandra kan man konstatera att med bättre och skräddarsydda, specialanpassade material till byggnationer och annat så kommer olyckorna säkerligen att minska.

Här kan du läsa Arbetsmiljöverkets hemsidas rekommendationer på hur man förebygger risker på arbetsplatser eftersom Sveriges byggindustrier har en nollvision.

Aluminiumtrappor också estetiskt

Aluminiumtrappor gör sig också snygga som estetiska inslag om man till exempel vill bygga ut en altan på sitt hus eller liknande. De är med andra ord också anpassningsbara och behöver inte användas bara som praktiska och säkra inslag vid en fasadrenovering och liknande. Många använder dem när de bygger en brandtrappa från övervåningen, och en del knyter ihop sin övervåning med trädgården för att skapa ett mer dynamiskt flöde till fasaden.